CÁO PHÓ

Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy vô cùng đau buồn khấp báo hung tin cùng các đồng chí, các chiến hữu, các chánh khách thân hữu, đồng bào trong nước và hải ngoại: Giáo sư Nguyễn Ðình Huy Nguyên Chủ Read more ›

Categories

Nhận diện kẻ thù:

Nhận diện kẻ thù: giặc ngoại xâm và giặc nội xâm Dương Thái Sơn  (06/2012) Trong lịch sử Việt Nam thời cận đại, đảng Cộng sản Việt Nam mỗi khi bị dồn vào thế lâm nguy đều tìm cách giải Read more ›

Categories

TIỂU SỬ

Tên thật: NGUYỄN NGỌC HUY Bí danh: HÙNG NGUYÊN Bút hiệu: Đằng Phương và nhiều bút hiệu khác A. Chi tiết cá nhơn:- Sanh ngày 2 tháng 11 năm 1924 tại Chợ Lớn (Nam Việt). Nhưng quê chánh thuộc làng Read more ›

Lửa Việt Khang

Lửa Việt Khang Tháng 3 năm 2012 H, Giáo Già còn nhớ trong lần nói chuyện trước các anh chị em trong Liên đoàn Cử tri người Việt Bắc California, khi đề cặp tới trường hợp một số anh chị Read more ›

Categories